FINSTRAL leihoak

Finstral leihoek, exigentzi guztietako bariante ezberdinak esakintzen ditu. Matearial ezberdineko konbinaketak fabrikatzen ditu, kolore diseinu edo edozein gainazalaetan. Estetika eta funtzionaltasunaren baldintza guztiak betetzen ditu ere, bai zaharberritze lanak egiteko, baita obra berrietarako ere.